Nyheter

Jag vet att det är lätt att hamna i ett oroligt vakuum just nu. Vad kommer att hända med verksamheten, medarbetarna, kunderna? Vad kommer att hända med mig?

Affärsplanen och satt budget är bara att lägga åt sidan. Oro är en del av vardagen just nu eftersom ingen av oss vet vad som väntar och vad som kommer att hända. Ändå måste beslut fattas.

Sense of urgency

I förändring pratas om ”sense of urgency” – vi är där nu. Skapa trygghet med tydlighet. Jag försöker själv att tydliggöra målen och dela arbetet i:

  • Var är vi nu?
  • Vad är vårt önskade läge?
  • Jobba kortsiktigt
  • Våga även tänka och jobba långsiktigt
  • Vilka beslut och vad måste göras nu, med en gång?
  • Prata, kommunicera och informera

☀️ // Catarina