ERBJUDANDE

Arbetsglädje leder till bättre resultat

TILLBAKA TILL JOBBET

Mycket har hänt det senaste året. Nu ska vi skapa nya formler för samarbete. Vid förändringar skapar vi nya sätt att se på varandra och våra förväntningar ändras.

ÄR NI REDO?

Starta med en workshop. Kom överens om en strategi och skapa er nya gemensamma plattform.

EFFEKTIVT ARBETSSÄTT

Oavsett hur långt ni har kommit i era tankar över hur ni ska gå vidare med att stärka och säkerställa ert samarbete i gruppen, kan ni förbereda er genom att diskutera era tankar, förväntningar och målbild. Långsiktiga resultat kommer när vi förstår våra uppdrag och jobbar tillsammans mot tydliga mål. 

Boka in ledningsgruppen på en workshop där vi på ett strukturerat sätt arbetar och samtalar kring:

  1. Vad säger forskningen om högpresterande team?
  2. Vad gruppmedlemmar och ledare behöver för att skapa ömsesidigt beroende och tillit.
  3. Har alla samma mål eller olika?
  4. Vad behöver vi uppleva för att känna oss motiverade engagerade och må bra?
  5. Hur ni konkret tar er framåt och gör er förberedda och redo inför höstens arbete.

OM WORKSHOPEN

TID: Halvdag ca 2-4 timmar

ANTAL: Grupp

PRIS FRÅN: Halvdag ca 2-4 tim från 10.000 kr ex moms

VI VILL OCH KAN HJÄLPA TILL!

FÖRETAGSANPASSADE UPPLÄGG

Erbjudanden går att få i olika längder och vi anpassar gärna upplägget utifrån dina och era behov. Efter ett samtal planerar och sätter vi samman ett upplägg som passar er på bästa sätt. Vid frågor kontakta Catarina på 0768-582266 eller info@bacher.se

 

VÅRA KUNDER

Vi är ödmjukt tacksamma för alla våra kunder och anstränger oss alltid lite extra för att göra varje kund och uppdrag unik.