How do you make sure teaming goes well?

How do you make sure teaming goes well?

“Teaming fungerar när du som ledare kristallklart vet att du inte har alla svar” Amy Edmonsson. Professor Amy Edmonson studerar teaming, sättet som vi jobbar på alltmer idag. Vi jobbar i olika konstellationer med olika människor för att finna nya lösningar på problem...