Bildkvalitet

Bildkvalitet

Vi människor har i alla tider format grupper för att göra saker tillsammans. Vi utför olika uppgifter för att nå gemensamma mål. För att nå våra målsättningar behöver vi i gruppen ”se likvärdiga bilder”. Dessa skapas när vi lyssnar, och pratar med varandra. När vi...