BYGGA FRAMGÅNG

Stärkt individ och starkare helhet

BYGGA FRAMGÅNG ATTRAKTIV OCH HÅLLBAR ARBETSPLATS

Vi inom ”Bygga Framgång” tror på dig. Vårt intresse för människor har förenat oss och genom vår samverkan har vi en djup kompetens och erfarenhet inom fyra olika inriktningar, och vi kan visa hur de här områdena på olika sätt samverkar för att bilda en starkare helhet – både för individ och grupp.

BREDDEN GER SPETSEN

Vår övertygelse och erfarenhet:
Genom att öka insikterna och förståelsen om dig själv förbereder du dig bättre inför uppsatta mål. Att stärka sig själv som individ bidrar till sin egen såväl som till gruppens utveckling. En väl fungerande helhet består av individer som tar ansvar och som förstår hur viktigt det är att samarbeta och kommunicera. Varje person behöver se sin egen betydelse i ett större sammanhang – ”Jag behövs”.

För att du på bästa sätt ska kunna bidra och prestera behöver du stärka dig på olika sätt. Det är först då du kan ge dig själv och gruppen som du ingår i, de bästa förutsättningarna för att nå dit ni vill – din och er framgång.


De fyra områdena vi belyser och jobbar inom är: 

Gruppkultur – När vi drar tillsammans är vi som bäst.

Sund kommunikation – Vikten av kommunikation i det stora och det lilla.

Personligt varumärke – Påverka hur du vill att andra ska uppfatta dig.

Personlig hållbarhet – Att vara ”rik” i sig själv och i sin relation till andra människor.

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar/kick-off-tillfällen, konsultation och facilitering.

Läs mer: Bygga Framgång

Följ oss på Facebook eller Instagram – ByggaFramgang.

 

 

Jag vill gärna Bygga Framgång för mig och min verksamhet

3 + 4 =

Catarina Bachér

Catarina Bachér

Bygga gruppkultur:
Vet du vart du är på väg så kommer du dit. Målsättningar är lika viktiga som kartan för orienteraren. Som individ och grupp behöver vi tydlighet i form av meningsfulla mål och uppgifter som skapar motivation. I tider av förändringar är tydliga målsättningar viktigare än någonsin, det skapar en trygghet om vad som ska uppnås och varför. Det ger en tydlig bild av sin egen roll och andras roller i gruppen. 

Ulrika Johansson Ståhl

Ulrika Johansson Ståhl

Sund kommunikation:
Om det finns en uttalad samsyn vad gäller våra värderingar, och en fungerande kommunikations-plattform, kan alla bidra till en sund och hållbar kommunikationskultur. I det stora
och det lilla.

Gunilla Bergfeldt

Gunilla Bergfeldt

Personligt varumärke:
Med hjälp av din stil kommunicerar och stärker du ditt budskap på ett tydligt sätt. Stilen lyfter och förstärker ditt varumärke och kompetens. Att finna sin egen stil skapar trygghet, personlighet och tydlighet.

Betty Wassenius

Betty Wassenius

Personlig hållbarhet: 
Att bygga framgång och vara framgångsrik är att vara ”rik” i sig själv, i sin relation till andra människor och i sitt ledarskap.