Nyheter

Vad kan vi själva göra för att orka med de krav som vi och vår omgivning ställer på oss?  Vi behöver återhämta oss både fysiskt och mentalt. Efter ett motionspass är det helt naturligt att vi vilar oss, lika naturligt borde det vara att vi återhämtar oss efter mental ansträngning.

Vi ska prestera och vår hjärna jobbar på. Det är mycket som vi ska utföra. Vi ska diskutera, kontrollera, beräkna, följa upp, samarbeta och lösa problem. Listan kan göras lång. Lägg till detta att vi ska vara en god förälder och medmänniska. Mentalt handlar det om att vi använder hjärnan till alla de påfrestningar vi ställs inför. Tekniken har senaste tiden gått i en fantastisk fart. Vår hjärna är dock densamma som för 40 000 år sedan. Tar vi inte hänsyn till detta, blir de beslut vi fattar både irrationella och svårbegripliga.

Ta ett Mellanrum

Dela upp din dag och aktiviteter i mindre delar. Var fokuserad en kortare stund, gör något annat, ta en paus – ett Mellanrum. Ett Mellanrum för återhämtning. Ett mellanrum kan vara att resa sig från sin kontorsstol för att hämta ett glas vatten, en kopp kaffe eller varför inte – som jag, göra lite utfallssteg i korridoren.

En paus – ett Mellanrum

När vi ger oss själva tid för återhämtning får vi mer gjort och vi fattar goda beslut. Njut av en ny kommande vecka med tid för Mellanrum! ☀️//Catarina